thumbnail

До уваги спонсорів клінічних випробувань/представників спонсорів, дослідників, керівників підприємств, установ та організацій, задіяних у проведенні клінічних випробувань!

13.12.22

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації на території України та запровадження Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, та враховуючи можливі ускладнення щодо здійснення ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДЕЦ) деяких повноважень, визначених Порядком проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженим наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690 (далі – Порядок),

ДЕЦ рекомендує спонсорам наступне:

Спонсор повинен оцінити можливість початку нового клінічного випробування (далі – КВ), залучення нових місць проведення КВ (далі – МПВ) або включення нових досліджуваних до поточного КВ в певних регіонах України.

У разі відсутності можливості проводити КВ в затвердженому МПВ, здійснити процедуру виведення досліджуваних з КВ або переведення таких досліджуваних в інші МПВ, затверджені в Україні або в іншій країні, відповідно до законодавства цієї країни, якщо така задіяна в даному КВ.

Таке переведення досліджуваного має відбутися за умови згоди досліджуваного продовжити участь в КВ та комунікації  між дослідниками.

Про переведення потрібно повідомити ДЕЦ та відповідну комісію з питань етики при лікувально-профілактичному закладі (далі – ЛПЗ), з якого буде переведено досліджуваного за першої нагоди.

ДЕЦ також радить використовувати додаткові рекомендації для спонсорів, які напрацьовані Координаційною групою клінічних досліджень (група HMA, яка об’єднує експертів з клінічних досліджень):  Рекомендація спонсорам щодо подолання впливу наслідків війни в Україні на клінічні випробування (CTCG recommendation to sponsors on managing the impact of the war in Ukraine on clinical trials).

Рекомендовано вжити всіх можливих заходів щодо безперебійного забезпечення досліджуваним лікарським засобом (далі – ДЛЗ) пацієнтів в МПВ та дотримання всіма учасниками виконання протоколів КВ задля забезпечення безпеки пацієнтів в умовах воєнного стану.

Рекомендовано дослідникам, керівникам підприємств, установ та організацій, задіяних у проведенні КВ, вжити всіх можливих заходів для належного зберігання ДЛЗ й біозразків в МПВ, з урахуванням віялових та позапланових відключень електроенергії, та збереження первинної медичної документації досліджуваних, учасників КВ, та матеріалів КВ.

Повідомляти про всі випадки порушення умов протоколу КВ, що стосуються безпеки пацієнтів та інших аспектів КВ відповідно до положень Порядку та, при необхідності, надавати заяву на суттєву поправку (СП).

Повідомлення щодо вищенаведеного доцільно надавати до ДЕЦ електронною поштою dec@dec.gov.ua, що є підтвердженням про отримання інформації та надання відповідним структурним підрозділам ДЕЦ для опрацювання, а оригінальні документи можуть бути надані пізніше, за можливості. Повідомлення до комісії з питань етики при ЛПЗ надаються на електронну пошту відповідної комісії.

Листи-повідомлення, включаючи ті, що стосуються суттєвої поправки до матеріалів клінічного випробування та відповідають рекомендаціям пп. 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4 розділу 4.5 керівництва ІСН GCP, доцільно надавати до ДЕЦ на електронну пошту (dec@dec.gov.ua). До комісії з питань етики при ЛПЗ – на електронну пошту відповідної комісії.

Спонсор, зосереджуючи увагу на діяльності для забезпечення захисту досліджуваних та надійності результатів випробування, може та повинен запровадити дії щодо змін до протоколу КВ, не чекаючи на затвердження СП в повному обсязі.

Повідомлення, що стосуються суттєвої поправки до матеріалів клінічного випробування, мають містити опис суттєвої поправки для її подальшої ідентифікації та надання відповідного пакету матеріалів суттєвої поправки з метою опрацювання згідно з процедурою наказу МОЗ №690 відповідно до інформації, яка розміщена на сайті ДЕЦ Щодо подання документів в електронному вигляді» https://www.dec.gov.ua/news/shhodo-podannya-dokumentiv-v-elektronnomu-vyglyadi/ від 27.03.22*.

Питання імплементації таких СП відноситься до компетенції МОЗ. Дата отримання листа – повідомлення до ДЕЦ щодо СП не може розглядатися як дата її імплементації.

Спонсору/Заявнику не потрібно подавати в ДЕЦ/МОЗ України та комісії з питань етики при лікувально-профілактичних закладах додаткових окремих повідомлень щодо початку повномасштабної військової агресії російської федерації по всім КВ, щоб уникнути надлишкової комунікації.

У разі обмеження пересування пацієнтів розглянути можливість впровадження наступних заходів, де це можливо:

а) Заміну фізичних відвідувань пацієнтами МПВ на телефонні контакти чи шляхом відеовідвідування (застосування методів телемедицини), перенесення або скасування відвідувань (візитів) у разі потреби.

б) Якщо неможливо отримати оновлену письмову інформовану згоду (далі – ІЗ) учасника КВ у зв’язку із обмеженням пересування, учасник дослідження може дати усну згоду (використання теле/відеозв’язку). Затверджений оновлений інформаційний лист та форма ІЗ може бути надана досліджуваним електронною поштою, звичайною поштою або членом дослідницької групи, перед отриманням повторної ІЗ (для ознайомлення зі змінами, які внесені в ІЗ). Крім того, можлива ситуація, коли досліджуваний та дослідник підписують та датують окремі форми ІЗ (у разі можливості надання форми ІЗ досліджуваному в місці його знаходження). У будь-якому випадку, усі відповідні записи щодо таких процедур повинні бути в первинній документації та зберігатися у файлі дослідника у МПВ. Згодом, коли це стане можливо, якнайшвидше слід отримати підписану і датовану в звичайний спосіб форму ІЗ.

в) Спонсор повинен оцінювати ризики, що стосуються ДЛЗ, та розглянути будь-які альтернативні механізми організації доставки ДЛЗ з дотриманням встановлених виробником умов зберігання.

ДЛЗ може бути доставлений учасникам дослідження незалежним дистриб’ютором на підставі угоди, укладеної зі спонсором, в тих випадках, коли це можливо за умовами протоколу КВ та наявними детальними інструкціями спонсора для досліджуваних.

г) Розглянути можливість використання лабораторій закладів охорони здоров’я для обстеження суб’єктів дослідження за умови укладених договорів зі спонсором та наявності в лабораторіях відповідної технічної можливості. За потреби можуть бути залучені лабораторії поза закладами охорони здоров’я за умови укладених договорів зі спонсором.

Користуватися рекомендаціями: «Міжнародні етичні рекомендації щодо досліджень, пов’язаних зі здоров’ям, за участю людей», розроблених Радою міжнародних організацій медичних наук (CIOMS) у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема Керівництво 20. «Дослідження в умовах стихійних лих та спалахів захворювань».

З метою забезпечення безпеки учасників досліджень та цілісності даних, отриманих у КВ в Україні, за умов воєнного стану спонсор може використовувати досвід, отриманий під час пандемії COVID-19, та впровадити підхід та гнучкість відповідно до ситуації, зокрема можливість застосування віддаленої перевірки первинних даних з використанням спеціальних технологій, коли дані індивідуальних реєстраційних форм суб’єктів дослідження дистанційно звіряються з відповідними первинними медичними документами.

Можливість проведення моніторингу (в тому числі перевірки первинних даних) безпосередньо в дослідницьких центрах повинна бути оцінена спонсором/КДО з урахуванням вимог безпеки.

Звертаємо увагу, що віддалена перевірка первинних даних пацієнтів можлива, якщо це не суперечить інформації, яка міститься в ІЗ та протоколі клінічного випробування. Якщо зазначена інформація суперечить викладеному в документах, що були схвалені, то такі зміни/уточнення розглядаються як відхилення від умов протоколу КВ та мають бути подані на розгляд як суттєві поправки у відповідності до Розділу X та додатку 9 Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 23.09.2009 N 690 зі змінами (далі – Порядок).

Щодо інших аспектів проведення клінічних досліджень в умовах воєнного стану ДЕЦ радить спонсорам користуватися рекомендаціями ЄМА (https://www.ema.europa.eu/en/news/advice-sponsors-managing-impact-war-ukraine-clinical-trials 30/03/2022). ЄMA  розроблені додаткові рекомендації щодо методологічних аспектів збору даних клінічних випробувань, на які вплинула війна в Україні (https://www.ema.europa.eu/en/impact-war-ukraine-methodological-aspects-ongoing-clinical-trials), керівництво EMA/214249/2022. Points to consider on the impact of the war in Ukraine on methodological aspects of ongoing clinical trials, 13 April 2022.

Будь-які дії дослідників щодо КВ у зв’язку з умовами військової агресії російської федерації мають бути узгоджені зі спонсором та надані представниками спонсора, у разі необхідності, у вигляді суттєвої поправки до МОЗ (ДЕЦ) згідно з процедурою та до відповідної комісії з питань етики при ЛПЗ, як зазначено вище, та затверджені МОЗ України.

Також нагадуємо про поновлення проведення планових клінічних аудитів (КА) клінічних випробувань (графік розміщений на сайті ДЕЦ).

Контакти:

dec@dec.gov.ua – електронна пошта для всіх інформаційних листів, що стосуються проведення клінічних випробувань в Україні (наприклад, листи щодо початку, завершення клінічного випробування, періодичні та фінальні звіти, ін.);

evikno@dec.gov.ua – електронна пошта для надання заяв про проведення клінічного випробування лікарського засобу, суттєвих поправок та відповідних супровідних листів до МОЗ;

kv@dec.gov.ua – електронна пошта для надання матеріалів клінічних випробувань та матеріалів суттєвих поправок клінічних випробувань відповідно до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 23.09.2009  №690; Додаткових матеріалів, відповіді на зауваження до матеріалів клінічних випробувань та суттєвих поправок.

clinic@dec.gov.ua – електронна пошта для надання звітів з безпеки (DSUR), повідомлень про побічні реакції, що виникають під час проведення клінічних випробувань.

thumbnail