Надійшли акти здачі-прийняття робіт відповідно до засідання НТР від 30.12.2020