thumbnail

Статті/Тези

Статті

 1. Ukraine & HTA,EUnetHTA Magazine, Autumn, 2019​
 2. Рекомендації щодо розробки шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці закупівлі лікарських засобів в Україні. О.М. Олещук, Т.М. Думенко, О.Б. Піняжко, І.М. Романенко, М.М. Клименко, О.А. Топачевський, М.В. Лелека, Фармацевтичний часопис. –  2019. – № 3. – С. 92-101. DOI
 3. Здорова доза прориву? Трансформаційні зміни для здоров’я та добробуту суспільства. О. Піняжко.  Щотижневик Аптека, № 42 (1213), 2019. Режим доступу
 4. Цифрова трансформація охорони здоров’я: Європейський конгрес ISPOR 2019. О. Заліська, О. Піняжко, Н. Максимович, О. Ващенко, О. Брездень, М. Лелека, А. Машейко, В. Середюк. Щотижневик Аптека, № 46 (1217), 2019. Режим доступу 
 5. Якою буде нова ера в економіці охорони здоров’я? О. Заліська, О. Піняжко. Щотижневик Аптека, № 23 (1194) 2019. Режим доступу
 6. Управління спільною оцінкою медичних технологій, державними закупівлями та справедливе ціноутворення — конференція ISPOR у Варшаві. О. Заліська, О. Піняжко, Р. Ілик, Х.-О. Стасів, І. Іринчина, В. Доброва. Аптека № 14 (1185), 2019.​
 7. Csanádi M., Inotai A., Oleshchuk O., Lebega O., Alexandra B., Piniazhko O.,… Kaló Z. (2019). Health Technology Assessment Implementation in Ukraine: Current Status and Future Perspectives. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 35(5), 393-400. doi: 10.1017/S0266462319000679. 
 8. Baran-Kooiker A., Atikeler K., Gaitova K., Holownia M., Turcu-Stiolica A.,  Kooiker C., Piniazhko O., Czech M. (2019). Applicability of the Evidem multi-criteria decision analysis framework for orphan drugs – results from a study in 7 Eurasian countries. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research. 76. 581-598. 10.32383/appdr/102681.
 9. Впровадження оцінки медичних технологій на етапі доступу до ринку лікарських засобів в Україні. О.Б. Піняжко, Л.І. Ковтун, О. М. Заліська, О.М. Олещук М.В. Лелека, О.А. Топачевський. Фармацевтичний журнал, № 3. 2020. С. 45-58. Режим доступу: [https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/882/827]
 10. Оцінка втрати років життя, скоригованих за якістю (QALY), пов’язаних зі смертністю від COVID-19 в Україні. О.Б. Піняжко, Т.М. Думенко, Л.І. Ковтун, В.В. Середюк, О.А. Топачевський. Український Медичний Часопис 3(2) (137) – V/VI 2020, 28 травня. [Режим доступу: DOI: 10.32471/umj.1680-3051.137.179418 https://www.umj.com.ua/article/179418/otsinka-vtrati-rokiv-zhittya-skorigovanih-za-yakistyu-qaly-pov-yazanih-zi-smertnistyu-vid-covid-19-v-ukrayini
 11. Актуалізація рекомендацій щодо шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці закупівлі лікарських засобів в україні за даними 2019 року. О.М. Олещук, О.Б. Піняжко, Л.І. Ковтун, В.В. Середюк, А.М. Машейко, О.А. Топачевський. Фармацевтичний часопис, №2. 2020. С. 76-83. Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/11256

Тези

 1. Думенко Т.М., Ковтун Л.І., Піняжко О.Б., Малишевська Ю.Є., Машейко А.М., Романенко І.М., Лелека М.В., Клименко М.М., Середюк В.В., Захарян А.Г. (2020). Правові аспекти застосування лікарських засобів “off-label” в умовах пандемії COVID-19. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м.Харків, 22 травня 2020 р. 253-254.
  Режим доступу [https://pharmacoeconomics.nuph.edu.ua/?page_id=890]
 2. The cost analysis of emicizumab versus activated prothrombin complex concentrate for children with haemophilia A with inhibitors in Ukraine / A. Masheiko, O. Piniazhko, I. Malyshevska, I. Romanenko, M. Leleka, V. Serediuk, R. Kahveci // Value in Нealth. – 2020. – V.23, Suppl. 1, S330, May 01, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.04.1241
 3. The cost analysis of emicizumab versus activated prothrombin complex concentrate for children with haemophilia A with inhibitors in Ukraine / A. Masheiko, O. Piniazhko, I. Malyshevska, I. Romanenko, M. Leleka, V. Serediuk, R. Kahveci // Value in Нealth. – 2020. – V.23, Suppl. 1, S330, May 01, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.04.1241
 4. Recommendations for development of the scale of budget impact rate in the evaluation of medicines procurement in Ukraine. O. Oleshchuk, O. Piniazhko, I. Romanenko, O. Topachevskyi, M. Leleka, T. Dumenko, M. Klymenko Value in Health, Vol. 23, S310. Режим доступу [https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(20)31330-9/fulltext]
thumbnail