Центр оприлюднює інформацію щодо оновлених та затверджених галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в період з 23 травня по 23 червня 2022 року.

Державний експертний центр МОЗ України, як головна організація у сфері розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, продовжує виконувати статутні завдання.

В період з 23 травня по 23 червня 2022 року за участі співробітників відділу стандартизації медичної допомоги були розроблені та затверджені наступні галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я:

  1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Менопаузальні порушення та інші розлади в перименопаузальному періоді» (наказ МОЗ України від 17 червня 2022 року № 1039).
  2. Вперше! Стандарти медичної допомоги «Мезотеліома очеревини» (наказ МОЗ України від 20 червня 2022 року № 1049).
  3. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Остеосаркома» (наказ МОЗ України від 20 червня 2022 року № 1050);
  4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Рак нирки» (наказ МОЗ України від 20 червня 2022 року № 1061).

Клінічні настанови та галузеві стандарти за вищезазначеними темами розміщені у Реєстрі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

Ознайомитися з ними можна за посиланням:

https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi