Розпочато процес підготовки змін до нормативно-правових актів з фармаконагляду в Україні

Управлінням фармаконагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (далі – Центр) розпочато роботу з підготовки проекту змін до Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за №73/13340 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 вересня 2016 року № 996) (далі – Порядок).

З метою реалізації запланованих змін до Порядку, наказом по Центру утворено Робочу групу, розроблено план подальшої роботи щодо здійснення процесу змін. Заплановані зміни до Порядку будуть гармонізовані до сучасних європейських вимог щодо здійснення фармаконагляду. Ключовим аспектом змін є впровадження в Україні єдиної експертної оцінки Регулярно оновлюваного звіту з безпеки на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (МНН) активного фармацевтичного інгредієнта або комбінацій активних фармацевтичних інгредієнтів.

До складу Робочої групи увійшли керівники структурних підрозділів Центру, наукові фахівці – професори, доктори медичних наук, завідувачі та співробітники кафедр фармакології провідних медичних закладів України.

Перше засідання Робочої групи відбулось 28 липня 2020, де було визначено цілі та задачі щодо запланованих змін.