thumbnail

211 рекомендацій Центру у сфері державної реєстрації ліків та клінічних випробувань – результати засідання НТР Центру від 04 квітня

За результатами експертного розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські засоби щодо їх перереєстрації, внесення змін, поправок до протоколів клінічних випробувань, рішенням науково-експертної ради від 04 квітня 2024 р. Центр рекомендував МОЗ України:

  • до перереєстрації в Україні на необмежений термін – 9 лікарських засобів
  • до реєстрації АФІ – 1
  • до перереєстрації АФІ – 2
  • внесення змін у реєстраційні матеріали (щодо якості, безпеки/ефективності та фармаконагляду, адміністративні та ін.) – 153 ЛЗ
  • до зняття з розгляду – 1 (АФІ)
  • до зняття з внесення змін до реєстраційних матеріалів – 20 (3 – за бажанням заявника, 17 – у зв’язку із ненаданням відповідей на зауваження ДЕЦ у визначений законодавством термін)

 

Також рішенням НТР було рекомендовано внесення поправок до 20 протоколів міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань щодо ЛЗ.

 

Узагальнені дані в таблиці:

 

thumbnail