thumbnail

Центр оприлюднює інформацію щодо оновлених та затверджених галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в період 01липня по 15 серпня 2022 року.

Державний експертний центр МОЗ України, як головна організація у сфері розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, продовжує виконувати статутні завдання.

В період з 01 липня по 15 серпня 2022 року за участі співробітників відділу стандартизації медичної допомоги були розроблені та затверджені наступні галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я:

  1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Передменструальний синдром» (наказ МОЗ України від 13 липня 2022 № 1218).
  2. Стандарти медичної допомоги «Позалікарняні пневмонії у дітей»” (наказ МОЗ України від 02 серпня 2022 № 1380).
  3. Стандарти медичної допомоги «Нормальна вагітність»” (наказ МОЗ України від 09 серпня 2022 № 1437).

Клінічні настанови та галузеві стандарти за вищезазначеними темами розміщені у Реєстрі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

Ознайомитися з ними можна за посиланням:

https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi

thumbnail