thumbnail

Фахівці Центру взяли участь у круглому столі з питань ціноутворення лікарських засобів та його впливу на систему охорони здоров’я України

Фахівці Центру взяли участь онлайн у круглому столі з питань ціноутворення лікарських засобів та його впливу на систему охорони здоров’я України.

Захід організовано Міністерством охорони здоров’я України спільно з ВООЗ за технічної підтримки проєкту USAID\SAFEMed.

Мета – обговорити результати аналізу впровадження системи референтного ціноутворення на лікарські засоби в Україні, що був проведений представниками ВООЗ та проєкту USAID\SAFEMed, визначити наступні кроки імплементації політики ціноутворення.

До широкої дискусії були запрошені представники профільного комітету ВРУ, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, НСЗУ, ДЕЦ, МЗУ, Центру громадського здоров’я МОЗ, провідні науковці в галузі фармації, виробники лікарських засобів та бізнес-асоціацій, правники, представники громадських та пацієнтських організацій, інші зацікавлені сторони.

Зі вступними презентаціями виступили директор Департаменту ОМТ та раціональної фармакотерапії ДЕЦ Ореста Піняжко, керівник Центру співпраці ВООЗ із політики ціноутворення та відшкодування витрат на лікарські засоби Ніна Зіммерман та головний технічний радник USAID/SAFEMed Рабія Суджу.

Вони представили пропозиції та рекомендації щодо оптимізації системи ціноутворення на ЛЗ в Україні, заслухали думку представників фармгалузі та ринку.

У своєму виступі Ореста Піняжко висвітлила діючі інструменти ціноутворення на ліки в Україні, що застосовуються – зокрема такі як ціноутворення на основі цінності – ОМТ, зовнішнє референтне ціноутворення та внутрішнє референтне ціноутворення.

Окрему увагу звернула на необхідності взаємодії діючих інструментів ціноутворення між собою відповідно до міжнародної практики.

За результатами аналізу впровадження системи референтного ціноутворення, що був представлений представниками ВООЗ та проєкту USAID\SAFEMed, серед основного були визначені наступні потреби:

  • побудова цілісної стратегії ціноутворення у фармацевтичній галузі;
  • удосконалення методів та процесів ціноутворення;
  • гармонізація нормативно-правової бази відповідно до міжнародних практик;
  • поліпшення складових моніторингу та оцінки;
  • посилення комунікації та взаємодії із зацікавленими сторонами.

За підсумками обговорення перспективним є врахування представлених результатів аналізу для покращення системи ціноутворення на лікарські засоби відповідно до чинного законодавства та міжнародних практик.

thumbnail