thumbnail

Програма Фармацевтичного форуму «Клінічні випробування в Україні. Європейська інтеграція» (українською та англійською мовами)

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФОРУМ

«КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ»

ЧЕТВЕР, 29 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ

«MERCURE CONGRESS CENTRE», Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6

ПРОГРАМА

08.30 – 09.30

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ

ВІТАЛЬНА КАВА

Модератор Форуму: Сергій Орлик, експерт фармацевтичного ринку

 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

09.30 – 09.40

Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор

09.40 – 09.50

Михайло Бабенко, директор Державного експертного центру МОЗ України, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Клінічні випробування.

Принципи GCP – регуляторна опора для проведення клінічних випробувань в Україні під час війни.

Європейська інтеграція

09.50 – 10.00

Реалії клінічних випробувань в Україні

Михайло Лобас, заступник директора з клінічних питань Державного експертного центру МОЗ України, кандидат медичних наук, MБA

10.00 – 10.15

Співчутливе використання лікарських засобів в Україні. Програми розширеного доступу

Тарас Лясковський, начальник Фармацевтичного управління Міністерства охорони здоров’я України

10.15 – 10.30

Клінічні дослідження в Україні сьогодні та в майбутньому

Ірина Магдік, виконавчий директор  Підкомітету з клінічних випробувань Європейської Бізнес Асоціації, кандидат медичних наук, МБА, Київ, Україна

10.30– 10.45

Що необхідно робити сьогодні заради майбутнього галузі клінічних досліджень в Україні

Іван Вишнивецький, голова громадської організації «Українська асоціація клінічних досліджень», доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент

10.45 – 11.00

Що Спонсор клінічних досліджень робить сьогодні в Україні

Сергій Михайлов, директор з клінічних досліджень в Україні, Грузії та СНД, MSD, Київ, Україна

11.00 -11.20

Європейська платформа для клінічних досліджень

A European platform for clinical trials

Мова – англійська

Working languageEnglish

Он-лайн /online

Бйорн Ерікссон, генеральний директор Шведського агентства з медичної продукції, Швеція

Гунілла Ендрю-Нільсен, керівник відділу клінічних випробувань і спеціальних дозволів Шведського агентства з медичної продукції, Швеція

Björn Ericsson, Director General of Swedish Medical Products Agency, Sweden

Gunilla AndrewNielsen, Head of Department of Clinical Trials and Special Permissions of Swedish Medical Products Agency, Sweden

11.20 – 11.35

Досвід проведення клінічних досліджень під час війни

Катерина Орловська, керівник групи із забезпечення стандартів якості клінічних досліджень в Україні, Грузії та СНД, MSD, Київ, Україна

11.35 – 11.50

Процедура отримання Інформованої згоди – ключовий елемент захисту прав досліджуваних

Ольга Смоляр, начальник відділу спеціалізованої експертизи матеріалів доклінічних та клінічних випробувань Департаменту експертизи матеріалів доклінічних та клінічних випробувань Державного експертного центру МОЗ України

11.50 – 12.05

Організація роботи комісії з питань етики при КНП «Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради»

Оксана Сокурець, голова комісії з питань етики при КНП «Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради», м. Черкаси, Україна

12.05 – 12.20

Міркування щодо контексту клінічних досліджень в Україні: висновки симпозіуму ALLEA про кризу та важливість досліджень, стандартизацію нових технологій Ради з торгівлі та технологій ЄС та США та управління даними в ICH E6(R3)

Considerations for Ukraine’s Clinical Research Context: Learnings from ALLEA’s Symposium on Crisis and the Importance of Research, the EU-US Trade & Technology Council’s Standardization for Emerging Technologies, and Data Governance in ICH E6(R3)

Мова – англійська

Working languageEnglish

Он-лайн /online

Френсіс П. Кроулі, Координатор Ініціативи підтримки клінічних досліджень в Україні (UCRSI), виконавчий директор, Альянс належної клінічної практики – Європа (GCPA) та стратегічна ініціатива з розвитку спроможності в етичній оцінці (SIDCER), EOSC-Future / Посол RDA з питань етики та права, Голова Комітету з міжнародної політики даних CODATA (IDPC), Член Робочої групи з етики Міжнародної федерації асоціацій фармацевтичних лікарів (IFAPP),  Левен, Бельгія

Francis P. Crawley, Coordinator, Ukraine Clinical Research Support Initiative (UCRSI), Executive Director, Good Clinical Practice Alliance – Europe (GCPA) & Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER), EOSC-Future / RDA, Ambassador for Ethics & Law, Chair, CODATA International Data Policy Committee (IDPC),  Member, Ethics Working Group, International Federation of Pharmaceutical Physicians’ Associations (IFAPP), Leuven, Belgium

12.20 – 13.00 

ОБІД

13.00 – 13.30

Панельна дискусія.

Організація місця проведення випробування в лікувально-профілактичному закладі та особливості його функціонування під час воєнного стану. Дотримання вимог GCP. Результати клінічних аудитів.

Сергій Распутняк, начальник Управління аудиту лабораторної та клінічної практик (GLP, GCP) Державного експертного центру МОЗ України

Леся Янкова, начальник відділу клінічного аудиту клінічних досліджень Управління аудиту лабораторної та клінічної практик (GLP, GCP) Державного експертного центру МОЗ України

13.30 – 13.45

Клінічні дослідження в екстремальних умовах. Інновації, перевірені війною

Ігор Бондаренко, завідувач кафедри онкології та медичної радіології Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, м. Дніпро, Україна

13.45 – 14.00

Доклінічні дослідження лікарських засобів як підґрунтя клінічних випробувань. Імплементація керівництв Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) та Міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських препаратів для людини (ІСН)

Михайло Козлов, завідувач сектору аудиту доклінічних досліджень Управління аудиту лабораторної та клінічної практик (GLP, GCP) Державного експертного центру МОЗ України, кандидат медичних наук

14.00 – 14.15

Біоеквівалентність: складові успіху

Ігор Зупанець, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України в соавторстві з кандидатом медичних наук, доцентом кафедри клінічної фармакології та клiнiчної фармацiї Національного фармацевтичного університету Безуглою Н.

14.15 -14.30

Дослідження біоеквівалентності в Україні. Ситуація за останні п’ять років та очікувані перспективи

Надія Жукова, начальник Управління експертизи матеріалів з біоеквівалентності та біодоступності Державного експертного центру МОЗ України, кандидат фармацевтичних наук

14.30 – 14.45

Переведення учасників клінічних випробувань з України до Польщі через війну

Transferring CT participants from Ukraine to Poland due to war

Мова – англійська

Working languageEnglish

Он-лайн/ online

Ева Олдак, радник Офісу президента Управління з реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних продуктів, Польща

Міхал Гриз, директор Департаменту інспектування лікарських засобів та медичних виробів Управління з реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних продуктів, Польща

Ewa Ołdak, advisor in the Office of the President of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, Poland

Michał Gryz – Director of Department of Inspection of Medicinal Products and Medical Devices of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, Poland

14.45 – 15.00

Клінічні дослідження під акомпанемент сирен. Досвід Національного інституту раку

Юрій Остапенко, завідувач відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології ДНП «Національний інститут раку», кандидат медичних наук

15.00 – 15.15

Як війна в Україні змінила наш підхід до клінічних випробувань, використовуючи наш досвід та засвоєні уроки

How the war in Ukraine has changed our approach to clinical trials based on our experiences and lessons learned

Мова – англійська

Working languageEnglish

Он-лайн/ online

Анета Сітарська Хабер, MD, заступник директора регіональної оперативної доставки в Польщі, група клінічних досліджень, PPD, підрозділ Thermo Fisher Scientific

Aneta Sitarska Haber, MD, Vice President of GCPpl Association in Poland

ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ З АУДИТОРІЄЮ

Модератор Форуму: Сергій Орлик, експерт фармацевтичного ринку

15.15 – 15.35

КАВА-БРЕЙК

 

JOINT SECTION/ СПІЛЬНА СЕКЦІЯ

 

State Expert Center of MoH of Ukraine &Ukrainian Association for Clinical Research/Державного експертного центру МОЗ України таУкраїнської асоціації клінічних досліджень

Ukrainian capabilities and opportunities for international clinical research/Можливості України у сфері міжнародних клінічних досліджень

 

Working language – English

Мова секції – англійська

15.35 – 15.45

Why Ukraine is important for global clinical development

Чому Україна важлива для галузі клінічних досліджень

Ivan Vyshnyvetskyy, President of the Ukrainian Association for Clinical Research, Managing Director Ukraine, FutureMeds, Kyiv, Ukraine

Іван Вишнивецький, Голова Української асоціації клінічних досліджень, керуючий директор FutureMeds в Україні, Київ, Україна

15.45 – 16.00

Clinical Trials Sector in Ukraine during the War. Еxpert analysis

Клінічні дослідження в Україні в умовах воєнного стану. Експертний аналіз

Taisa Gerasymchuk, Director of the Department of Examination of Preclinical and Clinical Trials Materials of the SEC of MoH of Ukraine

Таїса Герасимчук, Директор Департаменту експертизи матеріалів доклінічних та клінічних випробувань Державного експертного центру МОЗ України, кандидат фармацевтичних наук

16.00 -16.15

Success story: COVID-19 study in Ukraine during the war

Історія успіху: дослідження по COVID-19 в Україні в умовах війни

Online/он-лайн

Sebastien Labbe, Director, Preclinical and Clinical Development, Immune Biosolutions Inc, Canada

Bruno Maranda, M.D., Chief Medical Officer, Immune Biosolutions Inc, Canada

Себастьєн Лаббе, директор доклінічного та клінічного розвитку, Immune Biosolutions Inc, Канада

Бруно Маранда, головний медичний директор, Immune Biosolutions Inc, Канада

16.15 – 16.30

Demystifying clinical trial logistics in Ukraine during the war

Логістика клінічних досліджень в умовах військового стану: розвінчання міфів

Olga Vizgalova, Managing Director Oximio Ukraine

Ольга Візгалова, Керуючий директор Oximio Україна

16.30 – 16.45

Success story: Ulcerative Colitis study in Ukraine during the war

Історія успіху: дослідження по неспецифічному виразковому коліту в Україні в умовах війни

Online/он-лайн

Jenny Sundqvist, CEO, InDex Pharmaceuticals, Sweden

Eva Arlander, Chief Development Officer, InDex Pharmaceuticals, Sweden

Дженні Сундквіст, генеральний директор InDex Pharmaceuticals, Швеція

Єва Арландер, директор з розвитку, InDex Pharmaceuticals, Швеція

16.45 – 17.05

What it means to stay operational during the war: clinical sites experience

Як зберегти функціонування сайту під час війни: досвід центрів досліджень

Evgeny Levenko, Country Manager ARENSIA Exploratory Medicine, Ukraine

Євген Левенко, Регіональний менеджер ARENSIA Exploratory Medicine в Україні, кандидат медичних наук

17.05 – 17.20

Experience conducting clinical trials in Ukraine during the COVID-19 pandemic and war.

Досвід проведення клінічних досліджень в Україні під час пандемії COVID-19 та війни.

Jens D. Lundgren, MD, DMSc, Director of Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections, Copenhagen, Denmark

Єнс Д. Лундгрен, проф., директор Центру передового досвіду здоров’я, імунітету та інфекцій, Копенгаген, Данія

17.20 – 17.55

Panel discussion «Convincing sponsors to (re)start studies in Ukraine»

Панельна дискусія «Як переконати спонсорів проводити дослідження в Україні»

Moderator: Yuriy Lebid, CEO at CRO «Pharmaxi LLC», Ukraine

Модератор: Юрій Лебідь, директор контрактної дослідницької організації «Фармаксі», Україна

Panelists:

Radoslaw Janiak, CEO of FutureMeds Ltd, UK (оnline)

Serhiy Mykhaylov, Clinical Research Director Ukraine, Georgia & CIS, MSD

Werner Gladdines, VP Program Management/Clinical Development Operations, Immunic Therapeutics, Germany (оnline)

Учасники панельної дискусії:

Радослав Яньяк, генеральний директор FutureMeds Ltd, Велика Британія (он-лайн)

Сергій Михайлов, директор з клінічних досліджень в Україні, Грузії та СНД, MSD

Вернер Гладдінс, віце-президент з управління програмами / операцій з клінічного розвитку, Immunic Therapeutics, Німеччина (он-лайн)

17.55 – 18.10

The role of a laboratory center accredited according to the requirements of ISO 15189 in conducting clinical research

Роль лабораторного центру, акредитованого за вимогами ISO серії 15189 в проведенні клінічних досліджень

Anastasia Zhuzhukova, development manager of the CNP «Clinical Center of Oncology, Hematology, Transplantology and Palliative Care of the Cherkasy Regional Council», Cherkasy, Ukraine, clinical research coordinator

Анастасія Жужукова, менеджер з розвитку КНП «Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради», м. Черкаси, Україна, координатор клінічних досліджень

18.10– 18.20

ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ З АУДИТОРІЄЮ

Модератор Форуму: Сергій Орлик, експерт фармацевтичного ринку

18.20- 18.30

СХВАЛЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ

Олександр Гудзенко, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України, керівник Агенції методологічної та науково-практичної роботи Державного експертного центру МОЗ України, співголова організаційного комітету Форуму.

18.30

ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ. ФУРШЕТ

Модератор Форуму: Сергій Орлик, експерт фармацевтичного ринку

PHARMACEUTICAL FORUM

CLINICAL TRIALS IN UKRAINE. EUROPEAN INTEGRATION

 

Thursday, June 29, 2023, Kyiv

MERCURE CONGRESS CENTRE, Kyiv, 6, Vadyma Hetmana Street

 

PROGRAMME

Registration and welcome coffee / 08:30 – 09:30

 

 

OFICIAL WELLCOME AND OPENING ADDRESS

Moderator: Sergey Orlyk, pharmaceutical market expert

Sergii Dubrov – First Deputy of the Minister of Health of Ukraine (MOH), Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyiv / Ukraine

09:30 – 09:40

Mykhaylo Babenko – Director, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Kyiv / Ukraine

09:40 – 09:50

PLENARY SESSIONS – Clinical trials. Principles of GCP are a regulatory pillar of clinical trials in Ukraine during the war. European integration

Realities of clinical trials in Ukraine

Mykhailo Lobas – Deputy Director for Clinical Issues, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Candidate of Medical Sciences, MBA, Kyiv / Ukraine

09:50 – 10:00

Compassionate use of medicinal products in Ukraine. Expanded access program

Taras Lyaskovskyy – Head of Pharmaceutical Department, Ministry of Health of Ukraine (MOH), Kyiv / Ukraine

10:00 – 10:15

Clinical trials in Ukraine today and in the future

Iryna Magdik – Executive Director of Clinical Trials Subcommittee, European Business Association (EBA), Candidate of Medical Sciences, MBA, Kyiv / Ukraine

10:15 – 10:30

What to do today for the future of clinical trial industry in Ukraine?

Ivan Vyshnyvetskyy, Head of Ukrainian Association for Clinical Research, Associate Professor of Health Care Management Department, O.O. Bogomolets National Medical University, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Kyiv / Ukraine

10:30-10:45

What is the sponsor of clinical trials doing in Ukraine today?

Serhiy Mykhaylov, Clinical Research Director Ukraine, Georgia & CIS, MSD, Kyiv / Ukraine

10:45 – 11:00

Use of Clinical Trials Information System (CTIS)

Working language – English

Online

Björn Eriksson Director General, The Swedish Medical Products Agency (MPA), Uppsala / Sweden

Gunilla Andrew-Nielsen Head of Department of Clinical Trials and Special Permissions, The Swedish Medical Products Agency (MPA), Uppsala / Sweden

11:00 – 11:20

Experience of clinical trial conduct during the war

Kateryna Orlovska Country Clinical Quality Management Lead Ukraine, Georgia and CIS, MSD, Kyiv / Ukraine

11:20 – 11:35

Procedure for obtaining informed consent is a key element in protecting the rights of research subjects

Olha Smoliar – Head of Preclinical and Clinical Trial Materials Specialized Expert Evaluation Unit, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Kyiv / Ukraine

11:35 – 11:50

Organizing the work of the Ethics Committee at CNE Clinical Center of Oncology, Hematology, Transplantology and Palliative Care of the Cherkasy Regional Council

Oksana Sokurets – Head of Ethics Committee at CNE Clinical Center of Oncology, Hematology, Transplantology and Palliative Care, Cherkasy Regional Council / Ukraine

11:50 12:05

Considerations for Ukraine’s Clinical Research Context: Learnings from ALLEA’s Symposium on Crisis and the Importance of Research, the EU-US Trade & Technology Council’s Standardization for Emerging Technologies, and Data Governance in ICH E6(R3)

Working language – English

Online

Francis P. Crawley, Executive Director, Good Clinical Practice Alliance – Europe (GCPA) & Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER), Leuven, Belgium & UCRSI

12:05 – 12:20

Lunch / 12:20 – 13:00

PANEL DISCUSSION – Organization of trial site at health care setting and peculiarities of its functioning under martial law. Compliance with GCP requirements. Results of clinical audits

Panelists:

Serhii Rasputniak – Head of Audit of Laboratory and Clinical Practice (GLP, GCP) Board, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Kyiv / Ukraine

Lesiia Iankova Head of Clinical Audit of Clinical Trials Department, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Kyiv / Ukraine

13:00 – 13:30

Clinical research under extreme conditions. War-tested innovations

Igor Bondarenko – Head of Oncology and Medical Radiology Department, Dnipro State Medical University, Doctor of Medical Sciences, Professor, Dnipro / Ukraine

13:30 – 13:45

Preclinical studies of medicinal products as the basis of clinical trials. Implementation of ICH and EMA guidelines

Mykhailo Kozlov – Head of Preclinical Studies Audit Sector, Audit of Laboratory and Clinical Practice (GLP, GCP) Board, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Candidate of Medical Sciences, Kyiv / Ukraine

13:45 – 14:00

Bioequivalence: components of success

Igor Zupanets – Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Person of Science and Technology of Ukraine in co-authorship with Natalya Bezugla, Associate Professor of Clinical Pharmacology and Clinical Pharmacy Department, National University of Pharmacy, Candidate of Medical Sciences, Professor, Kyiv / Ukraine

14:00 – 14:15

Investigation of bioequivalence in Ukraine. The situation in the last five years and expected prospects

Nadiia Zhukova, Head of the Bioequivalence and Bioavailability Materials Expert Evaluation Board, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Candidate of Pharmaceutical Sciences, Kyiv / Ukraine

14:15 -14:30

Transferring CT participants from Ukraine to Poland due to the war

Working language – English

Online

Michał Gryz – Director of the Department for Inspections of Medicinal Products and Medical Devices, Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, Warsaw / Poland

Ewa Ołdak, Advisor for Cabinet of the President, Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, Warsaw / Poland

14:30 – 14:45

Clinical studies with air alarm accompaniment. Experience of the National Cancer Institute

Yuriy Ostapenko, Head of Minimally Invasive and Endoscopic Surgery, Interventional Radiology Department, the National Cancer Institute, Candidate of Medical Sciences, Kyiv / Ukraine

14:45 – 15:00

How the war in Ukraine has changed our approach to clinical trials based on our experiences and lessons learned

Working language – English

Online

Aneta Sitarska Haber, MD, Vice President of GCPpl Association in Poland

15:00 – 15:15

Сoffee Break / 15:15 – 15:35

 

JOINT SECTION: State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH) & Ukrainian Association for Clinical Research

Ukraine’s capabilities for international clinical trials

Working language – English

 

Why Ukraine is important for global clinical development

Ivan Vyshnyvetskyy – President of the Ukrainian Association for Clinical Trials, Managing Director, FutureMeds in Ukraine, Kyiv / Ukraine

15:35 – 15:45

Clinical Trials Sector in Ukraine during the war. Expert Analysis

Taisa Herasymchuk – Director of the Preclinical and Clinical Trials Materials Expert Evaluation Department, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Candidate of Pharmaceutical Sciences, Kyiv / Ukraine

15:45 – 16:00

Success story: COVID-19 study in Ukraine during the war

Online

Sebastien Labbe, Director, Preclinical and Clinical Development, Immune Biosolutions Inc., / Canada

Bruno MarandaMD, Chief Medical Officer, Immune Biosolutions Inc., / Canada

16:00 -16:15

Demystifying clinical trial logistics in Ukraine during the war

Olga Vizgalova Managing Director, Oximio, Kyiv / Ukraine

16:15 – 16:30

Success story: Ulcerative Colitis study in Ukraine during the war

Online

Jenny Sundqvist CEO, InDex Pharmaceuticals / Sweden

Eva Arlander Chief Development Officer, InDex Pharmaceuticals / Sweden

16:30 – 16:45

What it means to stay operational during the war: clinical sites experience

Evgeny Levenko Country Manager, ARENSIA Exploratory Medicine, Kyiv / Ukraine

16:45 – 17:05

Experience of conducting clinical trials in Ukraine during the COVID-19 pandemic and war

Jens D. Lundgren MD, DMSc, Professor, Director of the Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections, Copenhagen / Denmark

17:05 – 17:20

The role of a laboratory center accredited according to the requirements of ISO 15189 in conducting clinical research

Anastasiia Zhuzhukova – Development Manager of the Clinical Center of Oncology, Hematology, Transplantology and Palliative Care of the Cherkasy Regional Council, Clinical Research Coordinator, Cherkasy / Ukraine

17:20 – 17:35

 

PANEL DISCUSSION – Convincing sponsors to re(start) clinical trials in Ukraine

Moderator: Yuriy Lebed – CEO at CRO Pharmaxi LLC, Ukraine

Panelists:

Radoslaw Janiak – CEO of FutureMeds Ltd, UK (online)

Serhiy Mykhaylov, Clinical Research Director Ukraine, Georgia & CIS, MSD / Ukraine

Werner Gladdines – VP, Program Management/Clinical Development Operations, Immunic Therapeutics / Germany (online)

17:35 – 18:10

 

DISCUSSION OF FORUM TOPICS

18.10– 18.20

 

CLOSING REMARKS

Adoption of Resolution of the Forum Сlinical Trials in Ukraine. European Integration

Oleksandr GudzenkoDoctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Honored Healthсare Worker of Ukraine, Head of the Agency for Methodological and Scientific and Practical Work, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH), Kyiv / Ukraine, Organizing Committee Co-Chair.

18.20- 18.30

Buffet Dinner / 18:30 – 20:00

thumbnail