Візит представників Агентства з розвитку фармацевтичної галузі при Міністерстві охорони здоров’я Республіки Узбекистан

19 лютого 2020 року представники Агентства з розвитку фармацевтичної галузі при Міністерстві охорони здоров’я Республіки Узбекистан (далі – Агентство)* відвідали Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі – Центр) з метою детального ознайомлення з діяльністю Центру, а також задля розвитку співпраці в галузі експертизи, стандартизації лікарських засобів та контролю їхньої якості, фармаконагляду, наукових досліджень та обміну інформацією в сфері регулювання обігу лікарських засобів.

Від Центра у зустрічі взяли участь: Тетяна Михайлівна Думенко – директор Центру; Кузьменко Костянтин Олександрович – заступник директора з питань реєстрації та Ковтун Людмила Іванівна – заступник директора з клінічних питань. Від Агентства у зустрічі взяли участь Карієв Сардор Хикматович – Директор Агентства, Дусматов Азіз Файзаматович – Начальник відділу з розвитку науки та освіти Агентства та Азізов Ісматджан Казімович – Голова Комітету з нагляду за наркотиками ДУП “Державний Центр експертизи та стандартизації ЛЗ, ВМП та МТ”.

Зустріч була корисною для обох сторін, а основна мета візиту досягнута, а саме підписання Меморандуму «Про взаєморозуміння між Агентством з розвитку фармацевтичної галузі при Міністерстві охорони здоров’я Республіки Узбекистан та Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України». Учасники зустрічі висловили сподівання на плідну співпрацю у рамках Меморандуму для подальшого обміну досвідом з метою забезпечення захисту здоров’я населення та доступу до якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів.

 

* Агентство з розвитку фармацевтичної галузі при Міністерстві охорони здоров’я Республіки Узбекистан було створено згідно з Указом Президента Республіки Узбекистан № 5229 від 7 листопада 2017 року «Про заходи щодо кардинального вдосконалення системи управління фармацевтичною галуззю» з метою поліпшення умов для розвитку фармацевтичної діяльності, подальшого підвищення рівня забезпечення населення та закладів охорони здоров’я доступними, якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичною технікою, впровадження єдиної системи координації їх виробництва, ввезення і реалізації.

Основними завданнями Агентства з розвитку фармацевтичної галузі визначені:

розробка і реалізація стратегій сталого розвитку фармацевтичної галузі, в тому числі за допомогою впровадження сучасних механізмів державної підтримки галузі; організація вивчення кон’юнктури фармацевтичного ринку, проведення системного аналізу стану забезпеченості населення та закладів охорони здоров’я фармацевтичною продукцією, вироблення на його основі пропозицій щодо подальшого насичення внутрішнього ринку і локалізації виробництва; сприяння підприємствам галузі в організації співпраці з провідними іноземними фармацевтичними компаніями, освоєнні виробництва нових видів високоякісної, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішніх ринках фармацевтичної продукції; державне регулювання фармацевтичної галузі, в тому числі шляхом державної реєстрації, стандартизації, сертифікації, технічного регулювання фармацевтичної продукції, а також ліцензування фармацевтичної діяльності, крім роздрібної реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення; координація робіт з впровадження передової зарубіжної практики та міжнародних стандартів у фармацевтичну галузь; участь у впровадженні Інформаційної системи контролю та обліку руху фармацевтичної продукції, що забезпечує збір докладної інформації про імпортованої і виробленої на території республіки фармацевтичної продукції.

(Див. http://uzpharmagency.uz/)