Семаглутид (semaglutide): зміни до інструкції для медичного застосування, пов’язані з безпекою, схвалені Центром оцінки та дослідження лікарських засобів (CDER) FDA

Центр оцінки та дослідження лікарських засобів (CDER) FDA  оприлюднив застереження  застосування лікарських засобів, що містять семаглутид (semaglutide) щодо виникнення гострого ураження  жовчного міхура та дані щодо застосування під час вагітності та лактації.

Розділ “Попередження та запобіжні заходи”

Додано новий підрозділ

Гостре ураження  жовчного міхура

У дослідженнях агоністів рецепторів GLP-1 та в післяреєстраційному періоді повідомлялося про випадки гострого ураження жовчного міхура (жовчнокам’яна хвороба або холецистит). У плацебо-контрольованих дослідженнях повідомлялося про випадки жовчнокам’яної хвороби у 1,5% та 0,4% пацієнтів, які отримували семаглутид у дозі 0,5 мг та 1 мг відповідно. У пацієнтів, які отримували плацебо випадків холелітіазу не спостерігалось. При підозрі розвитку жовчнокам’яної хвороби показані обстеження жовчного міхура та відповідне клінічне спостереження.

Розділ “Побічні реакції”

Додавано наступне:

Гостре ураження жовчного міхура [див. Застереження та запобіжні заходи]

Підрозділ “Результати досліджень”

Доповнення підкреслено

У клінічному дослідженні з 959 пацієнтами, які отримували семаглутид 1 мг або семаглутид 2 мг один раз на тиждень як доповнення до метформіну з або без лікування сульфонілсечовиною протягом 40 тижнів, нових сигналів безпеки виявлено не було.

У дослідженні застосування семаглутиду в дозуванні 1 і 2 мг побічні реакції з боку шлунково-кишкового тракту виникали частіше серед пацієнтів, які отримували семаглутид 2 мг (34,0%), порівняно з тими, що отримували семаглутид 1 мг (30,8%).

Підрозділ “Постмаркетинговий досвід”

Доповнення підкреслено

Гепатобіліарна система: холецистит, холецистектомія

Розділ “Застосування в окремих групах населення”

Підрозділ “Вагітність”

Доповнення та/або зміни підкреслені

Резюме ризиків

У вагітних щурів, яким вводили семаглутид під час органогенезу, відзначались ембріофетальна смертність, структурні аномалії та зміни росту, материнська токсичність при клінічній експозиції, що базується на показнику AUC. У кроликів і мавп циномолгус, яким вводили семаглутид під час органогенезу, викидні на ранніх строках або структурні аномалії спостерігалися при клінічній експозиції (кролик) і 2-кратному перевищенні MRHD (Maximum Recommended Human Dose) (мавпа). Ці результати співпали з помітною втратою маси тіла матері обох видів тварин (див. Дані).

У дослідженні розвитку ембріона у вагітних кроликів підшкірні дози 0,0010, 0,0025 або 0,0075 мг/кг/день (0,02 -, 0,2 – і 1,2-кратне перевищення MRHD) вводилися упродовж усього органогенезу з 6-го по 19-й день вагітності. Фармакологічно опосередковане зниження приросту маси тіла матері і споживання їжі спостерігалося на усіх рівнях доз. Ранні втрати вагітності та збільшення частоти незначних вісцеральних (нирки, печінка) та скелетних (груднина) аномалій плода спостерігалися при дозі, що перевищує або дорівнює 0,0025 мг/кг/добу, під час клінічно значущого впливу.

У дослідженні ембріонального розвитку вагітних мавп циномолгус підшкірно вводили дози 0,015, 0,075 і 0,15 мг/кг двічі на тиждень (0,5-, 3- і 8 -кратний MRHD) протягом усього органогенезу, з 16-го по 50-й день вагітності. Фармакологічно опосередкована, помітна початкова втрата маси тіла матері та зменшення збільшення маси тіла та споживання їжі збігалися з появою спорадичних аномалій (хребці, грудина, ребра) у дозі більше або дорівнює 0,075 мг/кг двічі на тиждень (більше або дорівнює 3-кратне опромінення людини).

У дослідженні пре- і постнатального розвитку вагітних макак циномолгус підшкірні дози 0,015, 0,075 і 0,15 мг/кг двічі в тиждень (0,3 -, 2 – і 4-кратне перевищення MRHD) вводилися з 16-го по 140-й день вагітності. Фармакологічно опосередкована помітна початкова втрата маси тіла матері і зниження приросту маси тіла і споживання їжі співпали зі збільшенням втрат на ранніх термінах вагітності і привели до народження трохи меншого потомства при дозі 0,075 мг/кг двічі в тиждень (більше або дорівнює до 2-кратного впливу на людину).

Оновлення рекомендацій пацієнтам

Доповнення підкреслено

Ваша доза семаглутиду та інших ліків від діабету може змінитися через:

зміни рівня фізичної активності або вправ, збільшення або зменшення ваги, підвищеного стресу, хвороби, зміни дієти, лихоманки, травми, інфекції, операції або інших ліків, які ви приймаєте.

Якщо ви прийняли надто багато семаглутиду, зателефонуйте своєму постачальнику медичних послуг або негайно зверніться до найближчої лікарні у відділення невідкладної допомоги.

Які можливі побічні ефекти семаглутиду?

Семаглутид може викликати серйозні побічні ефекти, включаючи:

  • проблеми з жовчною міхурем. Проблеми з жовчним міхурем траплялися у деяких людей, які приймали семаглутид. Негайно повідомте свого постачальника медичних послуг, якщо у вас виникли симптоми проблем із жовчним міхуром, які можуть включати:
  • біль у верхній частині живота (черевної порожнини)
  • лихоманка
  • пожовтіння шкіри або очей (жовтяниця)
  • стілець глинистого кольору

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ

Додатки підкреслені

Гостре захворювання жовчного міхура

Інформуйте пацієнтів про потенційний ризик розвитку жовчнокам’яної хвороби або холециститу. Проінструктуйте пацієнтів про необхідність зв’язатися з лікарем при підозрі на жовчнокам’яну хворобу або холецистит для відповідного клінічного спостереження [див. розділ “Попередження та запобіжні заходи”].

З оригінальним текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням:

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/safetylabelingchanges/index.cfm?event=searchdetail.page&DrugNameID=2183#