Щодо внесення змін до інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide)

Комітет оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) на підставі аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) зробив наступні висновки:

Еректильна дисфункція

З огляду на наявні дані з літературі та спонтанних повідомлень щодо виникнення еректильної дисфункції, включаючи випадки з тісним часовим зв’язком, позитивні тести на повторну відміну лікарського засобу/ повторне призначення лікарського засобу (de-challenge and re-challenge), PRAC вважає, що є достатньо доказів наявності причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) та виникненням еректильної дисфункції є принаймні можливим.

Гіпомагніємія

З огляду на наявні дані з літературі та спонтанних повідомлень щодо виникнення гіпомагніємії, включаючи випадки з тісним часовим зв’язком, позитивний тест на повторну відміну лікарського засобу (de-challenge), а також з огляду на вірогідний механізм дії, PRAC вважає, що є достатньо доказів наявності причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) та виникненням побічної реакції гіпомагніємією є принаймні можливим.

Гіпохлоремія

З огляду на наявні дані з літературі та спонтанних повідомлень щодо виникнення гіпохлоремії включаючи випадки з тісним часовим зв’язком, позитивний тест на повторну відміну лікарського засобу (de-challenge), а також з огляду на вірогідний механізм дії, PRAC вважає, що є достатньо доказів наявності причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) та виникненням побічної реакції гіпохлоремії є принаймні можливим.

Гіпокаліємія

З огляду на наявні дані з літератури та клінічних випробувань, а також з огляду на вірогідний механізм дії, щодо виникнення гіпокаліємії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) та виникненням гіпокаліємії встановлено.

Гіпонатріємія

З огляду на наявні дані з літератури та клінічних випробувань, а також з огляду на вірогідний механізм дії, щодо виникнення гіпонатріємії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) та виникненням гіпонатріємії встановлено.

PRAC дійшов висновку, що власникам реєстраційних посвідчень лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide), слід внести відповідні зміни до інструкції для медичного застосування.

Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури – для людини (CMDh) погоджується з науковими висновками, зробленими PRAC.

На підставі наукових висновків щодо індапаміду (indapamide) CMDh дотримується думки, що співвідношення користь-ризик  лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide), залишається незміною з урахуванням запропонованих змін до інструкції для медичного застосування.

Поправки, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкції для медичного застосування  (новий текст підкреслено жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділ «Особливості застосування»

Калій у плазмі крові:

Виявлення гіпокаліємії вимагає її корекції. Гіпокаліємія, виявлена у зв’язку з низькою концентрацією магнію в сироватці крові, може бути рефрактерною до лікування, якщо не вноситься корекція рівня магнію в сироватці крові.

Магній у плазмі крові:

Було показано, що тіазиди та пов’язані з ними діуретики, включаючи індапамід, збільшують екскрецію магнію з сечею, що може спричинити гіпомагніємію (див. Розділи «Взаємодія з іншими лікарськими та інші види взаємодій» та «Побічні реакції»).

Розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»

Препарати наперстянки:

Гіпокаліємія та/або гіпомагніємія, сприяє токсичної дії наперстянки. Рекомендується проводити моніторинг рівня калію, магнію у плазмі крові та ЕКГ- контроль та, за необхідності, коригування лікування.

Розділ «Побічні реакції»

Найбільш часто повідомляються побічні реакції – гіпокаліємія, реакції гіперчутливості, переважно дерматологічні, у осіб зі схильністю до алергічних та астматичних реакцій та макулопапульозних висипань.

Для індапаміду 1,5 мг

Під час клінічних досліджень гіпокаліємія (калій у плазмі крові <3,4 ммоль/л) спостерігали у 10 % пацієнтів та <3,2 ммоль/л у 4 % пацієнтів після 4–6 тижнів лікування. Через 12 тижнів лікування середнє зниження рівня калію в плазмі крові становило 0,23 ммоль/л.

Для індапаміду 2,5 мг

Під час клінічних досліджень гіпокаліємія (калій у плазмі крові <3,4 ммоль/л) спостерігали у 25 % пацієнтів та <3,2 ммоль/л у 10 % пацієнтів після 4-6 тижнів лікування. Через 12 тижнів лікування середнє падіння калію в плазмі крові становило 0,41 ммоль/л.

Більшість небажаних ефектів, як клінічних, так і з боку лабораторних показників є дозозалежними.

Порушення з боку метаболізму та обміну речовин

Частоту побічних реакцій гіпокаліємії слід змінити на «Часто»: Недостатність калію з виникненням гіпокаліємії, особливо серйозною у деяких популяціях високого ризику Гіпокаліємія (див. Розділ «Особливості застосування»), частота «невідома» «Часто»

Частоту побічних реакцій гіпонатріємії слід змінити на «нечасті»: Гіпонатріємія (див. Розділ «Особливості застосування»), частота «невідома» «Нечасто»

Наступні побічні реакції слід додати до розладів метаболізму та обміну речовин  з частотою «Рідко»:

Порушення з боку метаболізму та обміну речовин

  • Гіпохлоремія, частота «Рідко»
  • Гіпомагніємія, частота «Рідко»

Наступні побічні реакції слід додати до репродуктивної системи та розладів молочної залози

з частотою “Нечасто”:

Порушення репродуктивної системи та молочної залози :

  • Еректильна дисфункція, частота «нечасто»

Опис окремих побічних реакцій

Під час досліджень ІІ та ІІІ фаз порівняння 1,5 та 2,5 мг індапаміду аналіз калію в плазмі показав дозозалежний ефект індапаміду:

  • Індапамід 1,5 мг: калій у плазмі крові <3,4 ммоль/л спостерігався у 10 % пацієнтів та <3,2 ммоль/л у 4 % пацієнтів після 4-6 тижнів лікування. Через 12 тижнів лікування середнє падіння калію в плазмі крові становило 0,23 ммоль/л.
  • Індапамід 2,5 мг: калій у плазмі крові <3,4 ммоль/л спостерігався у 25 % пацієнтів та <3,2 ммоль/л у 10 % пацієнтів після 4-6 тижнів лікування. Через 12 тижнів лікування середнє падіння калію в плазмі крові становило 0,41 ммоль/л.
Перелік лікарських засобів, що містять індапамід (indapamide) і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 01.09.2021) (14.2 Кб) (Завантажено: 14.09.2021 07:08:06)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст розміщений за посиланням:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/indapamide-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable_en.pdf