Надійшли акти здачі-прийняття робіт відповідно до засідання НТР від 15.07.2021