Державний експертний центр оприлюднює інформацію щодо результатів роботи з розробки галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», що є головною організацією у сфері розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, продовжує виконувати статутні завдання в умовах воєнного стану, зокрема за період з 24 лютого по 19 травня 2022 року, розроблено та затверджено наказами МОЗ України  наступні галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я:

  • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Парентеральне харчування новонароджених» (наказ МОЗ України від 18 квітня 2022 № 650);
  • Стандарти медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» (наказ МОЗ України від 26 квітня 2022 № 692);
  • Стандарти медичної допомоги «Інвазивний кандидоз у новонародженої дитини» (наказ МОЗ України від 12 травня 2022 № 800);
  • Стандарт «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика (наказ МОЗ України від 17 травня 2022 № 822).
  • Стандарт медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» (наказ МОЗ України від 18.05.2022 № 823).

Зазначені клінічні настанови та галузеві стандарти розміщено у Реєстрі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за посиланням:

https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi