thumbnail

Директор ДЕЦ Михайло Бабенко та ректор ВНЗ Київський медичний університет Борис Івнєв підписали Меморандум про співробітництво

Директор ДЕЦ Михайло Бабенко та ректор ВНЗ Київський медичний університет Борис Івнєв підписали Меморандум про співробітництво.

Метою Меморандуму є:

  • розвиток кадрового потенціалу системи охорони здоров’я;
  • розвиток вищої медичної, фармацевтичної освіти та науки.

В рамках Меморандуму заплановано співпраця за такими напрямками:

  • залучення викладачів, аспірантів, інтернів та студентів КМУ в роботі науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо, що організовуються та проводяться Центром;
  • залучення співробітників Центру до навчального процесу Університету;
  • участь в обговоренні програм та інших навчально-методичних матеріалів, пов’язаних з підготовкою фахівців;
  • проходження студентами навчальної, переддипломної, науково-дослідної практики на базі Центру;
  • участь в організації та залучення фахівців Центру до заходів післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку, що проводяться Університетом
  • та інші спільні заходи.

«Підписання Меморандуму з вищим медичним закладом створює додаткові умови для подальшого розвитку фахової складової Центру. Наша співпраця дозволить кращим студентам залучатися до роботи в системі охорони здоров’я і ще під час навчань отримувати необхідний професійний досвід. Таким чином ми зможемо створити кадровий резерв із молодих, перспективних фахівців, які посилять експертний потенціал Центру», – прокоментував підписання Меморандуму Михайло Бабенко.

thumbnail