thumbnail

Фахівці Центру взяли участь у круглому столі проєкту SAFEMed «Еволюція системи державного регулювання цін на ліки в Україні»

Еволюція системи державного регулювання цін на ліки в Україні – фахівці Центру взяли участь у круглому столі за участю державних інституцій та проєкту USAID/SAFEMed.

Мета заходу – обговорення поточного стану та існуючих механізмів державного регулювання цін на ліки в Україні, проблемні аспекти їх реалізації, аналіз кращих міжнародних практик, координація відповідальних державних органів на шляху трансформації розрізнених елементів системи в єдину державну політику ціноутворення на лікарські засоби в Україні.

Дана зустріч – продовження діалогу між представниками проєкту SAFEMed та відповідальними державними інституціями, залученими до процесу державного регулювання цін на ліки в Україні – МОЗ, ДЕЦ, НСЗУ, ДП «Медичні закупівлі України».

У відкритті заходу взяв участь радник директора Центру, доктор фармацевтичних наук, професор, завідуючий кафедрою організації та економіки фармації НМУ ім.О.О. Богомольця Костянтин Косяченко.

Від імені директора ДЕЦ він подякував організаторам та партнерам за підтримку на шляху формування єдиної державної політики ціноутворення на лікарські засоби в Україні та запевнив у подальшій залученості Центру до цього процесу.

«У сфері ціноутворення та державного регулювання цін на ліки, ми маємо говорити не лише про вартість, але й про цінність, яку ліки приносять для системи охорони здоров’я. Ми вдячні нашим постійним партнерам з ВООЗ та проєкту USAID/SAFEMed, Міністерству охорони здоров’я України, науковцям, що працюють у цій сфері, за допомогу та тісну співпрацю. Завдяки консолідації спільних зусиль та впровадженню нових інструментів сьогодні все більше пацієнтів мають доступ до якісних, безпечних та доступних ЛЗ в Україні», – відзначив він.

У панельній дискусії круглого столу взяла участь директор Департаменту ОМТ та раціональної фармакотерапії Центру Ореста Піняжко.

У своєму виступі вона поділилася досвідом застосування механізмів ціноутворення, заснованого на цінності Value-Based Pricing (VBP) у процедурах ОМТ, у порівнянні з іншими інструментами ціноутворення-зовнішнє/внутрішнє реферування.

Value-Based Pricing, за її словами, має відігравати одне з провідних місць в системі державного регулювання цін, щоб визначити справедливу ціну на основі моделі фармакоекономічного аналізу «ефективності-витрат».

Після завершення терміну дії патенту найбільш ефективними будуть конкурентні тендерні закупівлі, внутрішнє реферування.

Важливим є переглянути доцільність зовнішнього реферування для усього Нацпереліку, оскільки для генериків цей інструмент не є найбільш ефективним, тож необхідне запровадження більш дієвих інструментів і загальноприйнятих європейських підходів до процесу ціноутворення.

За результатами проведення ОМТ Центр надав МОЗ України загалом більше 90 рекомендацій щодо включення/виключення ЛЗ до регуляторних переліків, – відзначила вона. Важливим є також запровадження і переговорних процедур для тих ЛЗ, де за результатами Value Based Pricing є потреба у переговорах, і справедлива ціна є вищою за рекомендовані пороги готовності платити, проте у ЛЗ вже є генерична конкуренція на ринку. І відповідно інструменти фіксації такої ціни.

Слід звернути увагу на потребу чітких таймлайнів процесів, зокрема, для прогнозованості процедури щодо термінів прийняття рішень.

Користуючись нагодою, вона подякувала партнерам проєкту SAFEMed за цінну консультативну, методичну, технічну підтримку на шляху впровадження єдиної державної цінової політики на ЛЗ в Україні та актуалізацію питання розробки ІТ- інструментів для здійснення реферування цін.

 

У ході круглого столу учасники мали змогу:

  • обмінятися досвідом та проаналізувати українську та кращі світові політики державного регулювання цін лікарські засоби;
  • обговорити проблематику чинного механізму референтного ціноутворення на лікарські засоби та перспективи змін;
  • отримати фахові рекомендації ВООЗ та пропозиції проєкту SAFEMed щодо короткострокового та довгострокового удосконалення політики цінового регулювання:
  • досягти домовленостей щодо спільної діяльності відповідальних державних органів у процесі трансформації поточної системи ціноутворення в єдину державну політику ціноутворення в Україні;
  • окреслити подальші кроки дорожньої карти щодо внесення змін до нормативно-правової бази у сфері ціноутворення.

 

До відома, одним із пріоритетних завдань проєкту SAFEMed є технічна, юридична та фінансова підтримка для удосконалення механізмів та запровадження єдиної системної політики регулювання цін на ліки в Україні.

 

 

 

 

 

thumbnail