thumbnail

Фахівці Департаменту фармаконагляду Центру долучилися до онлайн-навчань від Uppsala Monitoring Centre (UMC)

Фахівці Департаменту фармаконагляду Центру долучилися до онлайн-навчань Uppsala Monitoring Centre (UMC).

Мета – отримання практичних навичок використання бази VigiLyse, покращення навичок оцінки причинно-наслідкового зв’язку побічних реакцій лікарських засобів у звітах з безпеки.

Для можливості доступу до курсу фахівці департаменту пройшли 7 пре-курсів та отримали сертифікати.

В рамках тренінгу фахівці долучилися до 4 практичних сесій та 4 факультативів (запитання – відповідь), які дали змогу:

  • отримати навички виявлення потенційних сигналів у базі даних VigiLyze;
  • отримати практичні навички з оцінки причинно-наслідкового зв’язку у звітах про окремі випадки ПР та серії випадків про ПР;
  • посилити обізнаність про критерії Остіна Бредфорда Хілла під час аналізу побічних реакцій;
  • удосконалити процеси внесення та документування даних в системі, розраховувати коефіцієнти диспропорційності та застосовувати їх для аналізу причинно-наслідкового зв’язку;
  • визначати категорію оцінки за методом ВООЗ-UMC для встановлення причинно-наслідкового зв’язку;
  • інтерпретувати дані з літератури як важливий елемент аналізу причинно-наслідкового зв’язку;
  • поглибити знання про використання MedDRA в аналізі даних.

Центр співпрацює та є дійсним членом глобальної системи моніторингу UMC з 2002 року. У рамках співпраці надає до UMC карти-повідомлення про випадки небажаних явищ після застосування ЛЗ, включаючи випадки НППІ після застосування вакцин.

Центр має повний доступ до бази даних VigiLyze – глобальної бази ВООЗ виявлення та керування сигналами безпеки. Доступ та внесення даних до бази VigiLyze дає змогу оперативного обміну інформацію між країнами-членами щодо потенційних ризиків ЛЗ та вакцин, мінімізує ризики повторного оцінювання тих самих (або схожих) лікарських засобів і їх реакцій.

thumbnail