thumbnail

Лікарські засоби, які містять генетично модифіковані клітини: затверджено стандарт щодо якості, доклінічних та клінічних аспектів

Міністерство охорони здоров’я затвердило стандарт «Настанова. Лікарські засоби. Якість, доклінічні та клінічні аспекти лікарських засобів, які містять генетично модифіковані клітини», розроблений Державним експертним центром.

Наказ від 16 лютого 2024 року № 264 оприлюднено на офіційному сайті МОЗ: http://surl.li/qtctb

Настанова розроблена як методичні рекомендації щодо якості, доклінічних та клінічних аспектів лікарських засобів, які містять генетично модифіковані клітини. Положення відображають підхід, що базується на останніх наукових досягненнях у цій галузі знань, гармонізований у рамках ЄС та ІСН (Міжнародна рада з питань гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людини).

Настанова рекомендована для суб’єктів господарювання, які займаються:

  • розробкою, доклінічним та клінічним вивченням
  • поданням заяв на державну реєстрацію/перереєстрацію лікарських засобів на території України незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності
  • для відповідних заявників та підприємств-виробників, продукція яких реєструється та імпортується в Україну
  • для науково-експертних організацій, експертів, що проводять експертизу під час державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів
  • для аудиторів та інспекторів.

Основна увага документа зосереджена на якості, доклінічних аспектах, вимогах щодо безпеки та ефективності генетично модифікованих клітин.

Так, розділ якості висвітлює вимоги, специфічні для генетичної модифікації цільової популяції клітин та для генетично модифікованого клітинного продукту, отриманого в результаті виробничого процесу. Цей розділ було оновлено з урахуванням еволюції науки та досвіду регулювання з акцентом на вихідні матеріали (також враховуючи наслідки для реагентів/інструментів редагування генома), порівнянність та валідацію.

Доклінічний розділ стосується доклінічних досліджень, необхідних для оцінки підтвердження концепції та біорозподілу лікарського засобу, для визначення потенційних органів-мішеней токсичності та для отримання інформації про вибір дози для клінічних випробувань, для обґрунтування способів введення та режиму дозування. Цей розділ доповнено поточними уявленнями стосовно вимог до проведення доклінічних досліджень та спеціальним розділом про наукові принципи та рекомендації щодо CART клітинних та TCR-продуктів, клітинних продуктів на основі індукованих плюрипотентних стовбурових клітин та клітинних продуктів, що отримані в результаті редагування генома.

У клінічному розділі розглядаються вимоги до вивчення фармакологічних властивостей самої клітини та трансгена. Вимоги до досліджень ефективності підкреслюють, що застосовуються ті ж принципи, що й для клінічної розробки будь-якого іншого лікарського засобу, особливо такі, що викладені у діючих керівництвах, які відносяться до конкретних терапевтичних галузей. Клінічний розділ також розглядає оцінку безпеки лікарського засобу, а також принципи подальшого спостереження та вимоги до фармаконагляду. Цей розділ оновлено з урахуванням досвіду останніх наукових рекомендацій та заяв на реєстрацію. Підготовлено та включено Додаток щодо клінічних аспектів, специфічних для CAR-T-клітин.

Також включено Додаток з належної клінічної практики (GCP), для лікарських засобів передової терапії (ATMP), який визначає специфічні вимоги GCP для клінічних випробувань з використанням ATMP та доповнює настанови з належної клінічної практики Міжнародної ради з гармонізації технічних вимог до лікарських засобів для людини (ICH), які також застосовуються до АТМР.

thumbnail