СИГНАЛ щодо застосування nintedanib та виникненням ішемічного коліту, за даними глобальної бази даних ВООЗ VigiBase

Nintedanib є низькомолекулярним інгібітором протеїнкіназ призначений для лікування ідіопатичного легеневого фіброзу у дорослих.

Статистичний скринінг VigiBase, глобальної бази даних ВООЗ, виявив підвищений показник диспропорційності у комбінації nintedanib-коліт. Огляд опублікованої літератури та подальше дослідження дозволили уточнити клінічний прояв побічної реакції від неспецифічного терміну «коліт» до більш специфічного – «ішемічний коліт». Причинно-наслідковий зв’язок оцінювався за критеріями Бредфорда-Хілла. Причинно-наслідковий зв’язок цього сигналу вважається виправданим, оскільки раннє виявлення ішемії може запобігти шлунково-кишковій перфорації.

Враховуючи, що найбільш поширеною побічною реакцією з боку шлунково-кишкового тракту для nintedanib є діарея, яка може бути симптомом ішемічного коліту, вважається важливим поінформувати медичних працівників, щодо необхідності виключення ішемії перед наданням рекомендацій проведення симптоматичного лікування діареї лоперамідом.

Повідомлення у VigiBase

Комбінація nintedanib-colit з препаратом-ADR була ідентифікована як статистичний сигнал під час аналізу VigiBase, глобальної бази даних ВООЗ, у грудні 2018 року. Первинна серія випадків включала 25 випадків, які при огляді описували або різні специфічні типи коліту, такі як ішемічні або запальні, або не були визначені. Враховуючи, що nintedanib діє на VEGF-рецептор, було прийнято рішення дослідити зв’язок між nintedanib і більш специфічним терміном «ішемічний коліт».

Висновки

Аналіз VigiBase виявив сигнал щодо диспропорційних повідомлень про коліт після застосування nintedanib, який є низькомолекулярним інгібітором тирозинкінази. Враховуючи, що nintedanib блокує рецептори VEGF, початковий сигнал далі досліджували в VigiBase і уточнювали до більш специфічного клінічного явища «ішемічний коліт». Серія випадків, що підтримують цей сигнал, складається з 10 випадків, включаючи «коліт», «ішемічний коліт», «ішемія кишківника» і «інфаркт кишківника». Оцінка nintedanib і ішемічного коліту продемонструвала, що дані в підтримку критеріїв Бредфорда-Хілла привели до висновку про розумну можливість причинно-наслідкового зв’язку між nintedanib і ішемічним колітом.

Вважається доцільним додати «ішемічний коліт» до інструкції для медичного застосування nintedanib. Крім того, враховуючи, що найбільш поширеною побічною реакцією з боку шлунково-кишкового тракту є діарея, яка може бути симптомом ішемічного коліту, важливо інформувати медичних працівників про виключення ішемії перед рекомендованим симптоматичним лікуванням діареї лоперамідом.

 

Посилання на сайт VigiBase – https://vigilyze.who-umc.org/

 

Додаток «Nintedanib and Ischaemic Colitis»

 

Перелік лікарських засобів, що містять nintedanib і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 11.07.2019).