Проведено третій семінар з питань аудиту систем фармаконагляду заявника!

Державним експертним центром МОЗ (далі – Центр) 16-го липня 2019 року було проведено черговий семінар на тему «Аудит систем фармаконагляду заявника – підготовка, проведення, результати», оскільки питання, що розглядаються під час цього семінару викликають жвавий інтерес серед широкого кола заявників та їх представників.

У семінарі прийняли участь представники заявників, серед яких були уповноважені та контактні особи, відповідальні за фармаконагляд в Україні, представники компаній, що здійснюють діяльність з фармаконагляду, та співробітники інших підрозділів заявників, що залучені до здійснення фармаконагляду.

Під час семінару співробітники Відділу аудиту систем фармаконагляду представили аудиторії доповіді, що стосувались основних аспектів проведення аудитів систем фармаконагляду Центру у майбутньому, а саме:

  • роль у підготовці до аудиту уповноваженої особи, відповідальної за фармаконагляд;
  • фактори, що враховуються при плануванні аудиту;
  • етапи проведення аудиту;
  • результати аудиту та їх аналіз;
  • коригувальні та запобіжні заходи – підходи до реалізації.

Учасники мали змогу задати доповідачам запитання і в процесі дискусії обговорити теми, що їх цікавлять.

По закінченню присутнім були видані сертифікати учасника семінару.

Центром і в подальшому планується проведення таких семінарів по мірі формування груп.