Департамент оцінки медичних технологій взяв участь у проекті міжнародної спільної оцінки лікарського засобу дексаметазон для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 Європейської мережі агентств з ОМТ EUnetHTA

19 листопада 2020 року було опубліковано результати швидкого спільного огляду “Дексаметазон для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19” (Rapid Collaborative Review DEXAMETHASONE FOR THE TREATMENT OF HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19, https://eunethta.eu/ptrcr18/) Європейської мережі агентств з оцінки медичних технологій EUnetHTA, у якому Департамент ОМТ Державного експертного центру МОЗ України (Центр) виступив уповноваженим рецензентом, як асоційований член цієї організації.

Швидкий спільний огляд порівняльної клінічної ефективності лікарського засобу дексаметазон мав на меті узагальнити найкращі загальнодоступні наукові доказові дані про клінічну ефективність та безпеку дексаметазону у цільових групах пацієнтів порівняно з відповідними компараторами. Робоча група з оцінки складалася з авторів: експертів Австрійського інституту ОМТ (AIHTA), Австрія; співавтора – експертів швейцарської мережі ОМТ (SNHTA), Швейцарія; уповноважених рецензентів – Регіону Емілія-Романья (RER), Італія та Департаменту ОМТ Центру.

Резюме доказових даних. Дексаметазон – глюкокортикоїд тривалої дії, головним чином застосовується як імунодепресант або протизапальний лікарський засіб. Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) у вересні 2020 року рекомендувало застосовувати дексаметазон для лікування пацієнтів з COVID-19 у дорослих та підлітків (у віці 12 років і старше з масою тіла не менше 40 кг), які потребують додаткової кисневої терапії. Рекомендована доза: дорослим пацієнтам 6 мг внутрішньовенно або перорально один раз на добу протягом 10 днів. Доза 6 мг дексаметазону перорально або внутрішньовенно щодня є еквівалентною 160 мг гідрокортизону (наприклад, 50 мг кожні 8 годин або 100 мг кожні 12 годин) або 40 мг преднізолону або 32 мг метилпреднізолону (наприклад, 8 мг кожні 6 годин або 16 мг кожні 12 годин) згідно Керівництва ВООЗ «Кортикостероїди для COVID-19. «Живе» керівництво», 02.09.2020 (World Health Organisation. Corticosteroids for COVID-19. Living guidance) https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020) та Настанови Національного інституту здоров’я США з лікування COVID-19 («COVID-19  Treatment  Guidelines  Panel. Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  Treatment Guidelines», 03.11.2020 https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/).

За результатами двох рандомізованих клінічних досліджень (RECOVERY, CODEX), дексаметазон, ймовірно, зменшує ризик смертності від усіх причин у пацієнтів з COVID-19, RR 0,90 (95% СІ від 0,82 до 0,97).

У пацієнтів з критичним перебігом COVID-19, дексаметазон, ймовірно, зменшує ризик смертності від усіх причин, RR 0,81 (95% СІ від 0,62 до 1,05). У пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, дексаметазон, ймовірно, зменшує ризик смертності від усіх причин, RR 0,89 (95% СІ від 0,79 до 1,00). У пацієнтів з COVID-19 середнього ступеня тяжкості, дексаметазон, ймовірно, збільшує ризик смерті, RR 1,27 (95% СІ від 1,00 до 1,61).

Ключові висновки. 

  • Дексаметазон, ймовірно, знижує ризик смертності від усіх причин у пацієнтів із тяжким та критичним перебігом COVID-19. Для пацієнтів з COVID-19 середнього ступеня тяжкості, дексаметазон, ймовірно, збільшує ризик смерті.
  • У пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19, ризик прогресування до інвазивної механічної вентиляції легень або смерті, ймовірно, нижчий серед тих хто застосовує дексаметазон, але не у пацієнтів з COVID-19 середнього ступеня тяжкості. Крім того, у пацієнтів із критичним перебігом COVID-19 лікування дексаметазоном, ймовірно, збільшує кількість днів без вентиляції легень протягом 28 днів.
  • Дексаметазон при тяжкому та критичному перебігу COVID-19, ймовірно, збільшує кількість виписаних пацієнтів протягом 28 днів.
  • На підставі результатів одного РКД (CODEX), дексаметазон може зменшити кількість пацієнтів із серйозними побічними явищами.
  • Дані результати повністю підтверджують нещодавно схвалені показання Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) щодо показання дексаметазону при COVID-19.
  • Результати кількох РКД та мета-аналіз лікування пацієнтів із тяжким та критичним перебігом COVID-19 кортикостероїдами, припускають, що спостережувана ефективність у даних пацієнтів щодо деяких результатів може бути ефектом кортикостероїдів.
  • Наразі очікуються результати щодо деяких короткострокових та довгострокових результатів ефективності: тривалість лікування киснем (неінвазивна механічна вентиляція легень або ЕКMO); частота прийому в реанімацію; час прийому до реанімації; тривалість перебування в реанімації; частота поліфункції органів/ гострого респіраторного дистрес-синдрому/ шоку/ відмови органів/ тривалість інвазивна механічна вентиляція легень або ЕКМО; час до клінічного поліпшення; тривалість перебування в лікарні; легенева функція; якість життя, пов’язана зі здоров’ям, а також для інших короткострокових та довгострокових результатів безпеки при відповідному обсязі вибірки пацієнтів.

Тривають подальші РКД, що досліджують дексаметазон в якості монотерапії або в поєднанні з іншими досліджуваними препаратами, для лікування пацієнтів із COVID-19. Оновлення цього документа передбачається після отримання нових доказових даних.