thumbnail

Вакцинація, а також раціональне використання антибіотиків та інших антимікробних препаратів дозволяє зберегти ефективність життєво важливих лікарських засобів

18-24 листопада у світі проходить Тиждень боротьби з резистентністю до антимікробних препаратів (АМР).

АМР – одна з глобальних проблем систем охорони здоров’я світу. Мікроорганізми та бактерії настільки адаптуються до дії медпрепаратів, що призводить до зниження їх ефективності або навіть шкоди, зростання випадків захворюваності та смертності, пов’язаній зі стійкістю до антимікробних ЛЗ.

Центр всіляко сприяє європейським концепціям, яких притримується Україна у подоланні антимікробної резистентності. Як асоційований член Міжнародної коаліції регуляторних органів з лікарських засобів (ICMRA),  підтримує стимулювання глобальних дій та посилення національних зобов’язань в напрямку подолання АМР. Зокрема:

  • участі у спільних міжгалузевих діях в рамках концепції «Єдине здоров’я»;
  • сприяння появі нових протимікробних ліків та діагностичних засобів – гнучкість регулювання може допомогти вивести на ринок нові препарати;
  • стимулювання інновацій – нові протимікробні препарати сприятимуть вирішенню економічних проблем;
  • сприяння скоординованому глобальному підходу – представники промисловості, медичні працівники, світові лідери, дослідники, ЗМІ мають долучитися та зробити свій внесок для боротьби з АМР.

Упродовж року спеціалісти ДЕЦ долучалися до фахових навчань ВООЗ з підтримки впровадження національних планів дій щодо антимікробної резистентності.

У складі мультидисциплінарної робочої групи за темою «Раціональна антимікробна терапія» за участю фахівців ДЕЦ, базуючись на кращих світових практиках, у цьому році були розроблені та затверджені галузеві стандарти:

У складі системи фармаконагляду ДЕЦ здійснює постійний контроль за безпекою застосування ліків та вакцин. Вакцинація є одним із найефективніших засобів попередження АМР – завдяки попередженню важких форм захворювань, що потребують застосування антибіотиків, допомагає не лише відвернути тягар антимікробної резистентності, але й протидіяти економічному навантаженню на систему охорони здоров’я.

thumbnail